Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

ACTUAL - továbbra is 40% kedvezménnyel!

Az ak­ci­ós ár he­lyi te­le­pí­té­sű (off­li­ne) szoft­ve­re­ink­re, il­let­ve fel­hős szol­gál­ta­tá­sunk e­se­tén az el­ső há­rom hó­nap ha­vi­dí­já­ra ve­he­tő i­gény­be!

Rendszerbővítés, modulvásárlás esetén meglévő felhasználóinknak is biztosítjuk a kedvezményt!

Az ak­ci­ós ked­vez­mény a december 31-ig be­ér­ke­zett meg­ren­de­lé­sek­re ér­vé­nyes. Ak­ci­ónk más ked­vez­mé­nyek­kel nem von­ha­tó össze.