Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

Tavaszi akció!

ACTUAL Ügyvitel 30% kedvezménnyel!

Már­ci­us 15-től min­den meg­ren­de­lőnk­nek 30% ked­vez­ményt a­dunk az A­CTU­AL Ügy­vi­te­li Rend­szer li­cenc­dí­já­ból!

A ked­vez­ményt már meg­lé­vő ügy­fe­le­ink rend­sze­rük bő­ví­té­sé­re ve­he­tik i­gény­be. Fel­hős ügy­fe­le­ink ré­szé­re a ked­vez­ményt az el­ső há­rom hó­nap ha­vi dí­já­ból biz­to­sít­juk.

Tölt­se le az AC­TU­AL in­gye­nes de­mó vál­to­za­tát és kér­je té­rí­tés­men­tes, a­kár hely­szí­ni kon­zul­tá­ci­ón­kat!


A kedvezmény a március 15. és április 30. között beérkező megrendelésekre vehető igénybe, más kedvezményekkel nem vonható össze.