IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet

Változások listája

Milyen változtatások, fejlesztések, hibajavítások történtek az ACTUAL egyes verzióiban?


Az ACTUAL bemutató változata

Bejelentkezett felhasználóinknak


v2.1.76 - 2021. december

Kiemelt újdonságok

 • Értékesítés EU-ba az adott ország áfa kulcsa szerint
 • CsipoGO! online adatgyűjtő (PDA) integráció
 • SARZS leltár funkció
 • GS1-128 vonalkód kezelése a bizonylatok rögzítése közben
 • Ügynöki jutalék modul továbbfejlesztése

CsipoGO! ONLINE ADATGYŰJTŐ (PDA)

 • A CsipoGO! egy android adatgyűjtőn (PDA) illetve mobilon futtatható alkalmazás, amely a kereskedelmi területeken előforduló alábbi tevékenységek elvégzésére alkalmas a vonalkód beolvasás alapján: leltár, árellenőrzés, bevételezés, rendelés, kiszedés, nyugta.
 • A CsipoGO! integráció révén a PDA-n rögzített adatok online megjelennek a programban. A CsipoGO funkciók az alábbi modulokban használhatók:
  • Eladások – Gyors felvitel ablakban:
   • A [CsipoGO] ikon melletti menüben: "CsipoGO törzsadat szinkronizálás"
   • A [CsipoGO] ikon melletti menüben: "Már beolvasott PDA csomag újra betölthetővé tétele"
  • Leltár felvitel ablakban
  • Kiszedés funkcióban a programban készített szállítólevelek alapján online tétel megjelenítési lehetőség a pda/mobil eszközön.
  • "Kiszedés alatt" funkcióban a CsipoGO PDA-n rögzített ténylegesen kiszedett mennyiségek alapján egyszerű visszáruzási lehetőség. A [Kiszedés] gomb melletti nyílra kattintva megjelenő menüben: "Visszáruzás - visszáru bizonylat készítése a CsipoGO PDA-ban rögzített kiszedés mennyiségek alapján (a kipipált bizonylatok esetén)". Ha a PDA-n nem sikerült minden tételt kiszedni, akkor a beírt mennyiségek alapján lehetőség van visszáru bizonylat generálására. Azok a tételek kerülnek bele, amelyeket nem sikerült maradéktalanul kiszedni (kiszedett mennyiség <> rendelt mennyiség)

ÜGYNÖKI JUTALÉK

 • Partnerhez több ügynök is hozzárendelhető:
  • A partner űrlapon az ügynök fülön megjelenik egy új gomb [További ügynökök] néven. Erre kattintva megjelenik egy új űrlap, ahol korlátlan számban lehet újabb ügynököket felvinni.
 • Az ügynökök közötti jutalék megosztás beállítható:
  • Az ügynök nevén kívül csak a megosztás értéket lehet változtatni (ezzel lehet megadni, hogy a jutalékalap a különböző ügynökök között hogyan oszlik meg (0-100 közötti egész szám adható meg, a kitöltés után a fő ügynök %-os értéke automatikusan számításra kerül, 100% a maximum, ezt automatikusan ellenőrzi a program). Csak a fő ügynök módosíthatja a fő és al ügynököket. Ha még nincs ügynök megadva, akkor bárki választhat egy fő ügynököt, akinek erre van jogosultsága. Például: Kovács Pál (fő ügynök) 60%, Kiss Nóra (al ügynök) 30%. A jutalék alap = 100.00 Ft, a jutalék%=10%, akkor a fenti megosztás esetén a jutalék összege: Kovács Pál (fő ügynök) 60% --> 6.000 Ft, Kiss Nóra (al ügynök) 30% --> 3.000 Ft. Az egyes al ügynökök esetén a jutalék (termék) és jutalék (szolgáltatás) értékeket nem lehet módosítani, a fő ügynöknél beállított értékeket veszi át a program automatikusan.
 • Ügynökök és jutalékok öröklődnek a cél bizonylatban:
  • Amennyiben egy bizonylatot korábbi bizonylat felhasználásával készítünk, akkor az ügynöki adatok is átvételre kerülnek a forrás bizonylatból. Mivel több bizonylatot is ki lehet választani, az egyértelműség kedvéért mindig az először kiválasztott bizonylatból veszi át az ügynöki adatokat (ügynökök neve, valamint a beállított jutalék% kulcsok értékeit). A bizonylat űrlapon az "Ügynök" fülön szintén megjelenik a [További ügynök] gomb. Az új, ügynöki jutalék kezelése ablakban lehet módosítani az ügynöki adatokat, akár új ügynökök felvételével. Az (al) ügynökök esetén a termék/szolgáltatás jutalék% érték nem változtatható, csak az ügynökök közötti megosztás mértéke (%).
 • Automatikusan a számlára kerülő ügynök beállítható:
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Ügynöki jutalék -> Automatikusan rögzített ügynök - ügynök neve: Beállítható egy ügynök, aki automatikusan rákerül egy újonnan készített bizonylatra (számlára), amennyiben fő ügynököt már tartalmaz a bizonylat. Egy másik beállításban megadható a megosztás alapértelmezett értéke is (pl. 10%).
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Ügynöki jutalék -> Automatikusan rögzített ügynök - megosztás% értéke: Beállítható egy ügynök, aki automatikusan rákerül egy újonnan készített bizonylatra (számlára), amennyiben fő ügynököt már tartalmaz a bizonylat. Itt adható meg a megosztás alapértelmezett értéke (pl. 10% beállítása esetén a teljes jutalék 10%-t kapja meg a beállított ügynök).
  • A beállítás rendszer szintű, így csak azok tudják módosítani, akik rendszer beállítások módosítására jogosultsággal rendelkeznek. A számlában automatikusan rögzített ügynök adatait csak a rendszergazda, illetve az adott ügynök-felhasználó módosíthatja (ha az ügynökhöz hozzá van rendelve egy adott felhasználó).
 • Jutalék elszámolás módja megváltozott
  • A jutalék elszámolás során az alábbi új mezők létrehozására van szükség:
   • fejlécben:
    • Jutalék alap (korrekció előtt)
    • Limit összeg időarányos értéke, és a napok száma
    • Korrekciós tényező: MAXIMUM 4 tizedes
   • tételekben:
    • jutalék alap (termék)
    • jutalék alap (szolgáltatás)
    • eredeti jutalék összeg (a korrekció nélkül, a jelenlegi jutalék összeg mezőbe a korrigált jutalék összeg kerül)
   • Új jutalék elszámolás beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Ügynöki jutalék -> Limit összeg milyen időszakra vonatkozik (nap): Az ügynöknél beállítható egy limit összeg, amelyet a jutalék elszámolás vesz figyelembe. Itt lehet beállítani, hogy ez a limit összeg hány napra vonatkozik (pl. 31 nap beállítása esetén jellemzően havonta készül jutalék elszámolás, de ha mégsem, akkor a limit összegét a program arányosítja az elszámolás során). A jutalék elszámolás funkciót indítva számolja ki, hogy a legutóbbi elszámolás óta hány nap telt el és azt veszi alapul: pl: ha Limit = 1 800 000 Ft 31 napra, akkor a 12 napra = 696 774 Ft
   • Jutalék limit esetén a jutalék elszámolás működése az alábbiak szerint módosul. Példa:
    • korrigált jutalék limit összeg = 1.000.000 (az ügynök törzsben megadott jutalék összeg korrigálva a legutolsó elszámolás óta eltelt napok számával, pl. (limit/31 nap) * 12 nap)
    • számlák jutalék alapja összesen = 2.305.000
    • limittel csökkentett Jutalék alap = 1.305.000
    • limittel csökkentett alap / Jutalék alap aránypár = 0,5661 (1.305.000 / 2.305.000)
 • Jogosultságok beállításának lehetősége különböző funkciókhoz
  • Kereskedelem - Kiegészítő tevékenységek - Ügynöki jutalék kezelés - elszámolt jutalék űrlapon a "Fizetve" opció módosítása
  • Kereskedelem - Kiegészítő tevékenységek - Ügynöki jutalék kezelés - ügynök láthatja, módosíthatja más ügynök jutalékait is

TÖRZS ADATOK

 • Cikk csatolás importálás Excel fájl alapján: A funkcióval lehetőség nyílik tömegesen cikk csatolások importálására, módosítására illetve törlésére. A funkció az "Export/import" menüből indítható a "Cikk export/import" menü alatt "Cikk csatolások importálása Excel-ből" néven.
 • A cégkereső funkcióval rögzített vevők esetén is figyelembe veszi a program a beállításban megadott sablon vevőt: [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Partner beállítások -> Új vevő felvitelhez használt sablon vevő. Új vevő felvitelekor az itt beállított vevő alapadatai automatikusan beállításra kerülnek.
 • Cikk keresőben lévő receptúrába beépülést mutató táblázatban ezentúl már csak az aktív késztermékek jelennek meg.

BIZONYLATKEZELÉS

 • A Vásárlások - Költségfelosztás ablakban a "Felosztható költség" mező dupla kattintással szerkeszthetővé válik, így nem csak a teljes költséget, hanem annak egy részét és feloszthatjuk. Így a maradék egy következő felosztásban felhasználható.
 • Vevői rendelés rögzítése esetén a Bizonylatszám2 mező egyediségének ellenőrzése. A funkció működése megegyezik a "Bevételezéskor a Bizonylatszám2 mező egyediségének ellenőrzése" funkcióval (csak vevői rendelés esetén). [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> Vevői rendelés rögzítésekor a Bizonylatszám2 mező egyediségének ellenőrzése. Vevői rendelés készítése során a Bizonylatszám2 mezőbe lehet beírni a vevő saját rendelésszámát. A fenti opció kipipálása esetén a rendszer ellenőrzi, hogy egy adott bizonylatszámot csak egyszer lehessen rögzíteni egy vevő esetén.
 • Új számlatömb használható vevői számlázás során: az új számlatömb "Vevői számla V" néven választható. A csoportos számlázási lehetőség miatt (kiszállítás + számla) az alábbi bizonylat tömbök is létrejöttek:
  • Kiszállítás vevőnek V
  • Vevői visszáru V
 • Bizonylat felvitel során, ha az adott partnernek csak 1 db ideiglenes bizonylata van (a készítendő típusból), akkor megjelenik a kérdés, hogy szeretné-e élesíteni. Igen válasz esetén megnyílik az ideiglenes bizonylat (és szerkeszthető azonnal), nem válasz esetén folytatódik a bizonylat felvitel.
  • Ha 1-nél több ideiglenes bizonylat van, akkor nem jelenik meg kérdés, csak figyelmeztetés.
 • Gyors felvitel ablakban készlet ellenőrzés: a Gyors felvitel ablakba felvitt tételek rögzítése előtt ellenőrzi a program a cikk összes szabad készletét. Kapcsolódó beállítások:
  • [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Vonalkód beállítások -> Gyors felvitel ablakban készlet ellenőrzés: Beállítása esetén a Gyors felvitel ablakban a cikk rögzítésekor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e elegendő készlet a raktárakban. Az összes raktár készletét vizsgálja, ahol a raktár űrlapon a "Felhasználható értékesítésre" opció ki van pipálva.
  • [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Vonalkód beállítások -> Gyors felvitel ablakban használt raktár (készlet ellenőrzésre): a Gyors felvitel ablakban a cikk rögzítésekor a rendszer ellenőrzi, hogy van-e elegendő készlet a megadott raktárban (előző beállítás). Ha itt be van állítva egy raktár, akkor annak a készletét ellenőrzi, ha nincs, akkor az összes olyan raktár készletét, amely felhasználható értékesítésre.
  • A készlet ellenőrzés csak az éppen felvitt cikk mennyiségére vonatkozik (azaz pl. ha egy cikket több sorban is rögzítünk, akkor az összes felvitt mennyiség meghaladhatja a szabad készlet mennyiségét, de ezt a rendszer már nem figyeli). Ettől függetlenül a sor felvihető, ha a kezelő az "Igen" opciót választja. FIGYELEM! Mivel a gyors felvitel ablakban történő rögzítés után derül csak ki, hogy milyen jellegű bizonylat készül, ez a működés problémákat okozhat bizonyos esetekben (pl. ha gyors felvitel után ajánlatot akarok készíteni, ahol nyilván nincs szükség készlet ellenőrzésre, vagy éppen bevételezés esetén).
 • Idegen devizás bizonylat készítéskor a Ft ár átszámítása fix árfolyammal: idegen devizában készített bizonylatok esetén, amennyiben a cikk törzsben csak HUF árak vannak tárolva, valamint az alábbi beállítás ki van pipálva ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szerződések, árak -> Devizás árak átszámítása), akkor a cikk kiválasztása után a program a cikknél tárolt HUF árat egy korábban megadott fix árfolyamon számolja át az adott devizába. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szerződések, árak -> Belföldi árak átszámítása fix árfolyammal. A fix árfolyamot a devizanem ablakban lehet megadni a "Fix árfolyam" mezőben: Törzsadatok -> Bizonylat adatok -> Devizanem. Minden devizanemhez egy fix árfolyam rögzíthető. Pl. EUR esetén 340 Ft/EUR rögzítése esetén a program ezen az árfolyamon számolja át a HUF árat EUR bizonylat készítése esetén (nem az aktuális árfolyamon, ami pl. 349,2 Ft/EUR)
 • NAV szállítói számla import - áru számla mentése funkció nem sikerült, ha az adószám nem szerepelt a szállító törzsben. A mostani módosítás révén ilyenkor a megjelenő üzenet ablak bezárása után a Szállító kereső ablakban kiválasztható a szállító partner, és az adószáma is mentésre kerül automatikusan, majd elindul a bevételezési folyamat. Ugyanez a Partner gombra kattintva is.
 • Bizonylatok tételek excelből történő importálása esetén (Export/import - Bizonylat készítés MS excel alapján) belső megjegyzést is be lehet olvasni a tétel sorokhoz.
 • Rendelés feldolgozás 7. lépésben a Táblázat parancsok menüben új funkció: "Kipipált szállítók cseréje a kijelölt szállítóra"
 • Egyéb számla felviteli ablakban a sor megjegyzés mező is megadható.
 • Értékesítés EU-ba az adott ország áfa kulcsa szerint: 2021. július 1-jétől, ha a webshop EU-n belüli távértékesítéseinek (nem közösségi adószámmal rendelkező adóalany a vásárló) összesített értéke a folyó naptári év és azt megelőző naptári év során meghaladja a 10.000 eurós értéket, akkor a vevő országának megfelelő adókulccsal kell felszámolni az áfát.
  • Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Értékesítés EU-ba az adott ország áfa kulcsa szerint. A fenti "igen" beállítás esetén a vevői bizonylat készítése során - amennyiben a vevő származása "EU" és magánszemély - a bizonylat sor felvitelekor a cikk kiválasztása után a cikkhez beállított áfa kulcshoz tartozó adott EU ország áfa kulcsa kerül beállításra automatikusan. Például Ausztria területére értékesítés esetén a 27% helyett 20% kerül beállításra.
  • Áfa törzsben változások:
   • az "Ország" mezőben be kell állítani, hogy az áfa kulcs melyik országra vonatkozik.
   • Minden egyes EU ország esetén rögzíteni kell az általános áfa kulcsokat (pl. Ausztria esetén 20%, 13% és 10% és az ország mezőben "Ausztria" megadása szükséges)
  • Bizonylat készítéskor a sorban lévő áfa lista szűrten jelenik meg:
   • normál esetben csak magyar áfa kulcsok
   • EU magánszemély értékesítés esetén csak az adott ország áfa kulcsai
  • Az így készített számlák (amelyek nem magyar áfa kulcsot tartalmaznak) NEM lesznek felküldve a NAV Online Számla rendszerbe!
 • Bizonylat készítés során biztonsági mentés készítési lehetőség (Ctrl + F6): az aktuálisan szerkesztett bizonylat adatait menti el, amit a Bizonylat keresőben a „Biztonsági mentések” opció bekapcsolásával lehet újra betölteni, és folytatni a bizonylat készítést. Ha a bizonylatot sikeresen elmentjük, a biztonsági mentés automatikusan törlődik.
 • Szállítói jóváíró számla készítése esetén a program bekéri az eredeti szállítói számlát (megjelenik a Szállítói számla kereső), amelynek kiválasztása után a készítendő számlát hozzákapcsolja az eredeti számlához. Így a jóváíró számla egy valós módosító számlává válik, amit pl. a 65M ÁNYK nyomtatványban tud a megfelelő lapon rögzíteni.

E-SZÁMLA

 • E-számla esetén eltárolásra kerül, hogy a Számlaközpont felé a felküldés sikeres volt-e. Ha nem, akkor a fő ablak jobb oldalán az Emlékeztető panelen erre figyelmeztető üzenet jelenik meg.

EGYÉB

 •  Új listák a Kimutatás - Statisztika - Környezetvédelmi termékdíj statisztika listában:
  • Környezetvédelmi termékdíj statisztika (számlában tárolt adatokkal): ebben az esetben nem a termékdíj törzsben tárolt adatokkal készül a lista, hanem a számla készítésekor az adott számlában eltárolt értékekkel.
  • Csak a belföldi eladások lista (vevő székhelye Magyarországon van)
  • Csak a külföldre történő eladások (vevő székhelye nem Magyarországon van)
 • Extra adat sablon keresőben másolási lehetőség a [Másol] gombra kattintva: egy létező extra adat sablon másolásával egy új extra sablont tudunk létrehozni. Az újonnan létrejövő extra sablon tartalmazza a másolt sablon összes adatát, amelyeket az űrlap módosításával tudunk változtatni, majd menteni.
 • Extra adat sablon űrlapon SQL utasítás megadási lehetőség: amennyiben egy helyes SQL utasítást tartalmaz egy extra sablon, akkor az adott objektum elemének felvitelekor az extra adat mezőbe az sql utasítás eredménye fog bekerülni (pl. egy bizonylat extra sablonban olyan sql utasítás szerepel, amely a rögzített bizonylatban szereplő vevő éves forgalmának értékét számítja ki, és az extra adatban ez az érték fog rögzülni – amely akár a számla nyomtatási képén is megjeleníthető). FIGYELEM! Az SQL utasítást csak szoftver fejlesztőinkkel konzultálva rögzítsék, különben hibás működést eredményezhet!
 • A Karbantartás funkció külön is indítható, nem csak a Bejelentkezés ablakból.
 • GS1-128 vonalkód kezelése a bizonylatok rögzítése közben: a GS1-128 vonalkód egy speciális karaktersorozat, amelyben zárójelben szereplő számok választják el az az egyes adatokat. Egy minta GS1-128 vonalkód így néz ki: (01)0006181881(17)220419(21)ME29736527359735. A fenti kód értelmezése:
  • (01) jelenti a cikkszámot: 0006181881
  • (17) jelenti a lejárati dátumot: 220419
  • (21) jelenti a gyáriszámot: ME29736527359735
  • A "Gyors felvitel" ablakban a GS1-128 vonalkód beolvasása során automatikusan kiolvassa a vonalkódban tárolt adatokat: cikkszám, mennyiség, lejárati dátum, SARZS / gyáriszám, és tárolja a bizonylat sorban. Ezáltal a rögzítési folyamat jelentősen egyszerűsödik. A cikkszám alapján a program megkeresi a terméket. Attól függően, hogy bevételezés vagy kiadás rögzítéséről van szó, kétféleképpen működik majd a program:
  • Bevételezés esetén: automatikusan felviszi a kiolvasott értékeket az Egyedi azonosító tranzakciók közé
  • Kiadás esetén: a kiolvasott értékek alapján megkeresi az adott egyedi azonosítót (SARZS/gyáriszám). Ha megtalálta, akkor automatikusan felviszi az egyedi azonosító tranzakció közé, és a bizonylat mentésekor majd csökkenti annak az egyedi azonosítónak a készletét.
 • Tensoft könyvelő program feladásba a csoport adószám is belekerül.
 • A jobb oldali Emlékeztető panelen megjelenik az utolsó frissítés ideje, valamint a [Frissít] gomb.
 • Táblázat adatainak Excel-be exportálása során az MS Excel program maximális méretben nyílik meg.
 • Vevői és szállítói számlák átadása az IMA ERP könyvelő programnak. 

PÉNZÜGY

 • Házipénztárak esetén a pénzeszköz ablakban külön nyitó érték is megadható. Ez jellemzően a rendszer indításakor hasznos, illetve akkor, ha korábbi adatokat törlünk a Karbantartás funkcióban. A pénztárjelentés a „nyitó érték figyelembe vétele” opció használata esetén használja ezt a nyitó értéket.
 • Bank felvitel - Import fájl funkcióban változás: partner azonosítás a rendelésszám (rész egyezés esetén is) alapján is megtörténhet. A vevői rendelés száma (bizonylatszám2-ben is) alapján is megpróbálja a program azonosítani a fizetendő számlát, ha csak egyetlen találat van (és az összeg is egyezik), akkor sikeres lesz az azonosítás.
 • Bankban vevői bevétel rögzítése során (amennyiben a vevőnek nem készült előlegbekérő, csak rendelés van és ez alapján utalt előre a vevő) a kapcsolódó vevői rendelésben a „Fizetve” mező automatikusan kipipálásra kerül (és a belső megjegyzés mezőbe is bekerül a fizetési szöveg).
 • Banki kapcsolat - Utalások előkészítése funkcióban a "készpénzes számlák elrejtése" opció jelent meg, így alapesetben a készpénzes számlák nem jelennek meg a listában.

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

 • Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez a beállított raktárak szabad készletei alapján a webáruház kapcsolat modulban: kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Automatikus foglalás generálás az élő vevői rendelésekhez. Itt lehet beállítani, hogy mennyi időközönként ellenőrizze az élő vevői rendelések foglalható készleteit. Pl. ha 10 perce állítjuk, akkor 10 percenként ellenőriz, és ha van olyan élő vevői rendelés, amelyhez készíthető foglalás, akkor lefut az automatikus foglalás generálás. A funkció a rendelés feldolgozásban beállítható további raktárakat vizsgálja felhasználónként külön-külön. Itt arra kell ügyelni, hogy a webáruház kapcsolat modult futtató felhasználó beállításait rendesen állítsuk be. Amennyiben több raktárt is beállítottunk az adott felhasználóhoz, akkor a foglalás először az elsődleges raktárban történik meg, utána a további raktárak készleteiben. Így elképzelhető, hogy egy vevői rendelés alapján több foglalási bizonylat is keletkezik.
 • Bizonylat importálás xml fájl alapján funkcióban új mezők adhatók meg az xml fájlban:
  • <OrszagISO2> az ország ISO Alpha-2 kódja az ACTUAL ország törzsben megadott kód szerint. pl. „HU” = „Magyarország”)
  • <BruttoEgysegar> A cikk bruttó egységára (kedvezményekkel csökkentett bruttó egységár). Kitöltése csak akkor javasolt, ha a bizonylat végösszeg számítási eljárásban a bruttó egységár alapján kell elvégezni a számítást – egyébként minden esetben a nettó egységár alapján történik a számítás
 • Új beállítások:
  • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Napló fájlba írás gyakoriság (karakter). A fenti opcióban állítható be, hogy milyen gyakorisággal történjen a bejegyzések napló fájlba írása. Például 5.000 karakter beírása esetén akkor történik meg a fájlba írás, amikor a naplózási események szövegének hossza meghaladja az 5.000 karaktert.
  • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Régebbi fájlok törlése (nap). A lokális mappákban (pl. import vagy log) keletkezett régebbi napló fájlok és import fájlok törlése állítható be a napok számának megadásával. Például 60 nap megadásával azokat a fájlokat fogja törölni, amelyek 60 napnál régebben keletkeztek (0 érték megadásával a törlés kikapcsolható).
  • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Több webáruház kezelése (!). A több webáruház kezelés lényege, hogy bizonyos webáruház beállítások felhasználói szintűvé válnak, így ezeket az egyes felhasználókhoz különböző módon lehet beállítani. A webáruház kapcsolat modul elindításakor az adott felhasználóval bejelentkezve az adott webáruház szinkronizációja történik meg. A webáruház kapcsolat modult annyi példányban kell elindítani, ahány webáruház szinkronizációjára van szükség, mindegyikbe különböző felhasználóval kell bejelentkezni, és előtte a beállításokban hozzárendelni a megfelelő paramétereket! Beállítása előtt egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal!

EGYEDI AZONOSÍTÓ (sarzs/gyáriszám)

 • ÚJ funkció a sarzs számok leltározására a SARZS leltár: sarzs számok leltározását biztosító funkció a Készletmozgások – [Leltár] gomb alatt
  • Sarzs leltár indítása: az aktuális sarzs készletek leltár jegyzőkönyvbe töltése
  • Sarzs leltár felvitele (sarzs leltári jegyzőkönyv szerkesztése): a leltári jegyzőkönyvben [Egyedi] gomb az egyedi azonosító ablak megjelenítésére. Azokat a sarzs számokat is tartalmazza a leltár, amelyek már nincsenek készleten, de az elmúlt 1 évben volt készletmozgása
  • Sarzs leltár zárása (leltártöbblet/hiány bizonylatok generálása)
  • Sarzs leltár megszakítás: a leltári jegyzőkönyv törlése, semmilyen készlet módosítás nem történik.
  • Gyáriszámok készletei is lekérhetőek a "Leltár" menüben illetve az [Egyedi] gomb melletti menüben.
 • Egyedi azonosító modulban változások:
  • Az egyedi tranzakció ablakban (gyáriszám/SARZS) a cikkszám és a cikknév külön mezőben, egymás alatt jelenik meg, így jobban áttekinthető
  • Az egyedi tranzakció ablakban a termék képe is megjeleníthető a „Kép megjelenítése” opció kipipálásával.

HIBAJAVÍTÁSOK

 • Kisebb hibák javítása

Build 613

 • Részleges leltár nyitásnál az aposztróf (') karakter hibát okozott
 • Bizonylat sorban bruttó érték rögzítése esetén kerekítési probléma javítása
 • Bizonylatok felhasználása ablakban összevont sorok esetén a dátum szűrés nem minden esetben működött