Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

Környezetvédelmi termékdíj és EPR

Az EPR (kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer) a környezetvédelmi termékdíjas szabályozással sok hasonlóságot mutat, és a vállalkozások széles körét érinti. 

Mely vállalkozások minősülnek gyártónak?

Belföldi előállítású termékek esetében gyártónak minősül a termék előállítója. Amennyiben a terméket nem Magyarország területén állítják elő, akkor gyártónak azt a vállalkozást tekintjük, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza.

Milyen tevékenységek után keletkezik a gyártónál kötelezettség?

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség alapvetően a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. Fontos, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szempontjából forgalomba hozatalnak minősül a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként (távértékesítés keretében) belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása. Ezen kívül forgalomba hozatalnak kell tekinteni a saját célú felhasználást, valamint az áfa adóraktárból, illetve termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolását is.

Nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség
A kötelezetteknek a jogszabályban meghatározott adattartalommal 2023. július 1-jétől nyilvántartást kell vezetniük és a nyilvántartások alapján negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig (első esetben 2023. október 20-ig) az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot kell szolgáltatniuk.

Díjfizetési kötelezettség
A kötelezetteknek negyedévente kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell fizetniük a koncessziós társaság részére, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján. Az egyes termékkörök esetében alkalmazandó kiterjesztett gyártói felelősségi díjak mértékét külön miniszteri rendelet fogja meghatározni. Fontos megemlíteni, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a fizetendő környezetvédelmi termékdíj összegéből levonható. Ennek megfelelően július 1-jei hatállyal a környezetvédelmi termékdíj törvényben is módosul a termékdíj számítás módszere.

Meghatározott szöveg feltüntetése a számlán
A környezetvédelmi termékdíjas szabályozásból már ismert számlazáradékolást a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer is átveszi. A termékdíjas szabályozással ellentétben azonban a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben meghatározott számlazáradékokat nemcsak meghatározott esetekben, hanem valamennyi, a körforgásos termék forgalomba hozataláról kiállított számlán, illetve egyéb a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton fel kell tüntetni. Az általánosan alkalmazandó szöveg: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” Vevői nyilatkozat és átvállalás esetén a kötelezően feltüntetendő szöveg változik.

Mi történik a környezetvédelmi termékdíj fizetés rendszerével?
A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek megmaradnak, ugyanakkor az EPR szabályozással egyidejűleg, 2023. július 1-jétől új környezetvédelmi termékdíj kalkulációs sémával kell dolgoznunk. Amennyiben valaki termékdíjat fizetett, akkor nagy valószínűséggel az EPR rendszerben is érintett lesz, de továbbra sem szűnik meg a termékdíjas szabályozás. Ez azt jelenti, hogy továbbra is be kell adnia a bevallásokat és be kell fizetnie a környezetvédelmi termékdíjat. Fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mely termékek érintettek a két rendszerben. Ugyanarra a termékre vonatkozóan, a július 1-jétől hatályos termékdíj számítási módszerrel viszont a kiterjesztett gyártói felelősségi díj levonható a fizetendő környezetvédelmi termékdíj összegéből.
A környezetvédelmi termékdíj bevallásokat továbbra is az adóhatóságnak kell beadni. Az EPR tekintetében viszont az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnak szükséges adatot szolgáltatni (a termékdíjhoz hasonlóan elsődlegesen a kötelezett termékek mennyiségéről).
A díjfizetést illetően a két rendszer megegyezik abban, hogy mindkét díjtételnél az adott hulladék vagy környezetszennyező termék tömegére vetített díjjal szükséges kalkulálni. Emellett az elszámolási időszak is azonos, azaz negyedévente merül majd fel mindkét díjfizetési kötelezettség. Különbség viszont, hogy a termékdíj esetében az érintett negyedévet követő hónap 20. napjáig kell befizetni a termékdíjat, míg az EPR-díj a koncessziós társaságnak fizetendő, mégpedig a koncessziós társaság által kiállított számla alapján.
Az EPR rendszerben meghatározott számlazáradékokat valamennyi, a körforgásos termék forgalomba hozataláról kiállított számlán, illetve egyéb, a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton kötelező feltüntetni. Az általánosan alkalmazandó szöveg: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” A környezetvédelmi termékdíj esetében is találkozhatunk számlazáradékolással, de az nem minden számlára és bizonylatra vonatkozik, csak bizonyos esetekben szükséges feltüntetni meghatározott adatokat.

A fontosabb jogszabályi források:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100085.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100343.KOR
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2021/48._informacios_fuzet_-_Kornyezetvedelmi_termekdij
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300080.KOR
Magyar Közlöny az EPR díjakról
Magyar Közlöny a Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerről

Termékdíj kezelés az ACTUAL Ügyviteli Rendszerben:

Környezetvédelmi termékdíj-köteles összetevők rögzítése:

A Törzsadatok - Adók, díjak menüben rögzíthetjük a környezetvédelmi termékdíj-köteles összetevőket.

Meg kell adni a termékdíj kódját, nevét, díjtételét, illetve a záradék szövegét.

Kódszám: Jogszabály által részletesen szabályozott rendszer alapján meghatározott kódszám. 

Megnevezés: Rövidebb megnevezés a termékdíj típusára vonatkozóan, amely a számlákra is rákerül.

Díjtétel: Jogszabály alapján meghatározott alkalmazandó díjtétel az adott környezetvédelmi besorolás alá eső termék/csomagolás/hulladék egy kilogrammjára vonatkozóan.

Záradék szöveg: A számlára kerülő olyan szöveges információ, amelyet a jogszabály záradékszövegként előír. A záradék szövegben különböző makrók adhatók meg, amelyet a program automatikusan a számla készítésekor kicserél a megfelelő szövegre.

Megjegyzés: a cikkek környezetvédelmi termékdíj összetevőit tömegesen is importálhatjuk Excel-ből az "Export/import" menüben.

Termékdíj árucikkhez rendelése
A korábban felvitt termékdíj összetevőket a cikkekhez kell rendelni.
Ehhez a cikk űrlapján a "Termékdíj" fülön vigye fel az adott termékhez tartozó összes termékdíj összetevőt és azok egyéb adatait.

Záradékszövegek
A környezetvédelmi termékdíjat és az EPR díjat, valamint a hozzájuk tartozó záradékszöveget a számlán tételesen vagy a számla tételeire hivatkozva kell feltüntetni.
Továbbá az erről szóló kormányrendeletekben meghatározottak szerinti záradékszöveget is fel kell feltüntetni a számlán, tehát a felhasználónak a Környezetvédelmi termékdíj és EPR díj rögzítéskor módosítania kell a "Záradék szöveg" mező értékét:

Környezetvédelmi termékdíj esetén a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben írtak szerint például:

“a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból … Ft”
"a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli"
„a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi”
EPR díj esetén 80/2023. (III. 14.) kormányrendeletben meghatározottak szerint:

“A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”
"A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került."
“A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre.”
"A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli."

Statisztikák
A számlákra írt termékdíjakra vonatkozó részletes összesítés jeleníthető meg a Kimutatások - Statisztikák menü alatt a "Környezetvédelmi termékdíj statisztika" listákban.