IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet

Kötelező behajtási költségátalány - mi ez?

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, 2014.03.15-től, ha a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak (beszállítónak) a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak megfelelő - a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott - forintösszeget megfizetni.

Ezt a behajtási költségátalányt akkor is elő kell írnia a könyvelésben, ha azt a jogosult (beszállító) nem jelzi felé, hiszen maga a késedelem tárgya jelenti a kötelezettséget!

Könyvviteli szakértők véleménye alapján az egyetlen megoldás e költség előírásának elkerülésére az, ha a jogosult nyilatkozatban mond le róla.

Ehhez nyújt rendkívül hatékony és gyors segítséget a v2.1.55 verzióban kialakított két új pénzügyi kimutatás.

A Pénzügy » Kimutatások » Vevői és szállítói levelezés csoportban található "Tájékoztató a késedelmesen telesített szállítói számlákról" listával tudjuk lekérni a rendszerből, hogy mely szállítók mely számláit egyenlítettük ki késedelmesen. Ez azért is fontos, mert a 40 EUR költségátalány előírása számlánként értendő!

Elkészítésével segíti munkánkat, hiszen a beszállító adataival kitöltve kinyomtathatunk (akár PDF-be) egy kész nyilatkozatot, melyet a beszállítónak elküldve nekik csak alá kell írniuk és visszaküldeniük, így mentesítve minket a kötelező költségátalány könyvelésben történő előírásától.

Kapcsolat