Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

2018-06-04

NAV változások július 1-től

A jogszabály

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellék­letének 2018. július 1-től hatályos 6. és 13. pontja szerint:

„Az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyek­ben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelení­tésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adat­szolgáltatást teljesít.

Szintén külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100.000 Forintot a számlában áthá­rított adó.”

A lényeg

Minden vállalkozásnak, amely vevők felé számlát állít ki, azonnali számla bejelentési kötelezettsége van abban az esetben, amennyiben a belföldi illetőségű vevője részére kiállított számla áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot.

Ha a vállalkozás elektronikus számlázó programot használ, akkor az általa használt számlázó programnak kötelezően tartalmaznia kell a funkciót, amely ennek az azonnali számla bejelentési kötelezettségnek eleget tesz, azaz a programnak a számla mentésekor kötelező számla adatot átadnia abban az esetben, ha a számla áfa tartalma eléri vagy meghaladja a jelzett határértéket.

Az ACTUAL kapcsolódó funkciójáról

Ahogy eddig, az ACTUAL Ügyviteli Rendszer a fenti jogszabály hatályba lépését követően is meg fog felelni a törvényi előírásoknak. Ennek érdekében az online számla bejelentési funkció kifejlesztése és tesztelése már folyik, az előírásnak megfelelő programverzió megje­lenése hamarosan várható.

Ha ön, mint ACTUAL felhasználó érvényes szoftverkövetési szolgálta­tással rendelkezik, akkor a megjelenést követően további térítési díj nélkül frissítheti programját a követelményeknek megfelelő, 2.1.65 verzióra.

Az ACTUAL programtól független, fontos teendők – azaz az előkészítés lépései

 1. A számlázást végző gépeken internet kapcsolat létesítése
  Mivel a kötelező adatszolgáltatás funkció valós időben (mentés pillanatában azonnal) kell, hogy megtörténjen, a számlakészítést végző gépeken rendelkezni kell aktív internet kapcsolattal. Fontos információ, hogy az online számla kommunikáció a Windows XP operációs rendszert nem támogatja, így a számlázást végző gépeken mindenképpen Windows 7 / Windows 8.x / Windows 10 operációs rendszerek használata szükséges (ahogy ez az ACTUAL honlap Tudásbázis » Rendszerkövetelmények menüpontjában ol­vasható).
 2. Cégkapu regisztráció
  Amennyiben a vállalkozás valamilyen okból (pl. újraaktivált vállalkozás, most induló vállalkozás) még nem rendelkezik cégkapu regisztrációval, ezt pótolnia kell a NAV megfelelő oldalán.
 3. Technikai felhasználó létrehozása
  Az online számla funkció használatához minden esetben – függet­lenül attól, hogy milyen számlázó programban dolgozik a vállal­kozó – elengedhetetlenül szükséges a NAV online számla felületén ún. technikai felhasználó létrehozása. Ennek a technikai felhasz­nálónak az adatait kell majd az ACTUAL-ban megadni az adatszol­gáltatás működéséhez.
  A technikai felhasználó regisztrálása mind a július 1-et megelőző teszteléshez, mind a július 1-et követő „éles” használathoz kötelező. Ennek elvégzése a vállalkozó feladata, a regisztrációt az alábbi helyeken teheti meg:
  Teszteléshez, a teszt rendszerben - Segítség a teszt regisztráció elvégzéséhez
  Éles használathoz, az éles rendszerben
  1. Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes regiszt­rációval kell rendelkeznie az Online Számla rendszerben. A regisztráció az Online Számla web felületen kezdeményez­hető, a fenti linkeken.
  2. Az adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgál­tatásra kötelezett adózónak – azaz a vállalkozónak – a re­gisztráció elvégzése után ún. technikai felhasználót kell létrehoznia az Online Számla rendszerben.
  3. A technikai felhasználó számára aláíró kulcsot és csere­kulcsot kell generáltatni az Online Számla rendszerben.
  4. A technikai felhasználó tekintetében a létrehozónak meg kell adnia, hogy az jogosult-e a beküldött számlaadatok utólagos lekérdezésére.

A felsorolt követelmények a NAV tájékoztatója szerint rendszersíkon­ként (adatbázisonként, cégenként) értendők, azaz a teszt környezet­ben elvégzett regisztráció nem helyettesíti az éles környezetben elvégzett regisztrációt, illetve a tesztkörnyezetben létrehozott tech­nikai felhasználók és kulcsok sem használhatók az éles környe­zetben!