IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet

Mennyi idő áll rendelkezésre a számla feltöltésre?

Alapvetően 24 óra.

A NAV saját oldalán ezzel kapcsolatban az alábbi információk jelentek meg:

Mi történik akkor, ha számlázó programmal a számla kiállítás megtörtént, de az valamiért nem tudja elküldeni az adatokat (pl. éppen áramszünet lesz és tönkremegy a gép vagy egész egyszerűen napokig szünetel az internet szolgáltatás)?

A vonatkozó NGM rendelet tervezete megtalálható a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/jogszabalyok oldalon.

A NAV technikai kérdések-válaszok között pedig az alábbiak olvashatók:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/technikai_kerdesek_valaszok - III.11. pont

Rendszerünkben a számlák akkor zárulnak le, amikor azokat a központi vevői analitikamodulba elküldjük. Ugyanakkor technikai okok miatt előfordulhat, hogy a számla éjszaka elakad, s a hiba csak a következő munkanapon hárul el. Így technikai hiba esetén a számla kiállítási dátuma és a NAV rendszerébe való beküldés tényleges dátuma között több nap eltérés is lehet. Elfogadható-e, ha egy-egy számla technikai okok miatt nem azonnal, hanem később, a technikai hiba elhárítása után érkezik be? Fel kell-e bármilyen módon tüntetni ezt a tényt az XML fájlban és ha igen, hol? Például az "additional invoice data" mezőbe beírható-e a számla vevői analitikamodulba küldésének dátuma, amely az ügyviteli rendszerének sajátosságából adódóan a számla valódi lezárását illetve véglegesítését jelenti?

A Tervezettel módosuló Rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a kiállított számlák adatait kell automatikusan gép-gép interfészen keresztül továbbítani. A számla, számlával egy tekintet alá eső okirat a rendelettervezet alapján akkor tekinthetőek kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.

A kérdésben leírt esetben – a Tervezettel módosuló Rendelet 8. §-ának (6) bekezdése alapján – a számlák akkor kerülnek ténylegesen lezárásra, ill. véglegesítésre, amikor azok a központi vevői analitikamodulba kerülnek. Ebből következően az adatküldésnek is csak a központi modulba való bekerülés után kell (automatikusan) megtörténnie.

Mindettől függetlenül a Tervezettel módosuló Rendelet 13/A. § (4) és (5) bekezdései alapján kliensoldali technikai hiba esetén a következő eljárás alkalmazandó:

"(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internet szolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll."

Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy ez az eljárás csak a számlák lezárása után felmerült üzemzavar esetén alkalmazandó. A számlát leíró XML állományban nem kell feltüntetni azt a tényt, hogy a számlát a számlázó rendszer mikor zárta le. Ha a számlán szerepel a lezárás, azaz az analitikai modulba küldés dátuma, akkor az additionalInvoiceData elemben ez az adat elhelyezhető, egyébként nem.

Kapcsolat