IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
KRONET Internet

v2.1.19

2008. január 19.

Kereskedelem

 • Partner törzsben lehetőség van devizás bankszámla rögzítésére is (nem 8-8-8 tagolás, a bankszámla mellett található [I] gomb)
 • Partner (vevő) cikkszámának (opcionális) megjelenítése a vevői számlán:
  • cikk törzsben, egy külön űrlapon a kiválasztott cikkhez korlátlan számban további azonosító adat (cikkszám) rögzítése (Vevői cikkszámok), a hozzá tartozó partnerrel együtt
  • a kinyomtatott számlán tétel soronként a partner saját azonosító adatának (cikkszám) opcionális megjelenítése
 • Egyéb adatok megjelenítése a vevői számlán:
  • partner törzsben újabb mező (Bizonylatra kerülő megjegyzés). A mezőben lévő adatok automatikusan átkerülnek a bizonylat rögzítő ablak megjegyzés rovatába
 • Bizonylat készítésekor a felhasznált szállítólevél alapján a szállítási cim átvétele a számla megjegyzés rovatába
 • Számlázás az anyacégnek:
  • a partner törzsben beállítható, hogy a számla az anyacég részére készüljön (Számlázás az anyacégnek kapcsoló)
  • Az anyacégnek történő számlázás esetén a felhasználható szállítólevelek között megjelennek a leányvállalatok bizonylatai is
 • Beállítható, hogy készpénzes vásárláskor automatikusan pénztári kiadási bizonylat készüljön (Rendszer adatok » Általános beállítások... » Házi pénztár beállítások » Automatikus házi pénztár vezetés szállítók esetén)
 • Cikkek keresőjében lehet cikk alcsoportra is szűrni
 • Vevő keresésénél a kereső mező lehet a kapcsolattartó név, valamint az e-mail.
 • Bizonylat rögzítése során lehetőség van arra, hogy a teljes bizonylaton realizálható összes profitot megtekintsük (Ctrl+H)
 • Beállítható, hogy a bizonylatok nyomtatásakor a lap alján megjelenjen a bizonylat kiállítójának neve, elérhetősége. A Karbantartás modulban rögzíthetők a felhasználók. A bejelentkezett felhasználó neve és megjegyzése jelenik meg a nyomtatványon. (Rendszer adatok » Általános beállítások... » Bizonylatok beállításai » A bizonylat készítőjének kijelzése)
 • Cikk keresőben lehetőség van arra, hogy a kiválasztott cikken állva indítsunk el egy bizonylat felviteli funkciót. A bizonylat szerkesztőben automatikusan megjelenik a kiválasztott termék (pl. érdeklődik egy ügyfél raktáron lévő termék iránt, a cikk keresőben találok megfelelőt, majd elindítom a vevői foglalás funkciót anélkül, hogy kilépnék a keresőből). A funkció a cikk keresőben a felső ikonsoron található (Bizonylat rögzítése).
 • Devizás beszerzési árak rögzítése a cikk törzsben (egy cikk esetén 1 devizanemben)
  • opció: akt. árfolyam alapján átváltani HUF-ba
 • Devizás beszerzéskor az árak listában a devizás szállítói beszerzési ár jelenik meg
 • Beszerzéskor automatikusan frissíti a rendszer (opció) a cikk törzsben lévő szállítói beszerzési árakat (Rendszer adatok » Általános beállítások... » Törzsadatok beállításai » Cikk beállítások » Cikk szállítói besz. árának frissítése bevételezéskor)
 • A cikk törzsben tárolt devizás beszerzési árak, valamint az aktuális árfolyam alapján a belföldi beszerzési árak (HUF) számítása (Eszközök menü)
 • Csomag címke nyomtatás szállítólevél esetén (vevő címadatok: vevő neve, címe, ország, kapcsolattartó neve, tel.szám)
  • felső, bal margó beállítható (Általános beállítások...)
 • Cikk törzsben tárolási hely rögzítése, leltározásnál ennek megjelenítése
 • A gyári szám modulban a gyáriszám kereső oldalon a gyári szám beírására szolgáló mező hosszának megnövelése 50 karakterre
 • Bizonylat sorszámozás előtag beállítása (Rendszer adatok » Események/bizonylatok beállításai » Bizonylatszámok formátuma)
 • Törzsadatok » Deviza megnevezés módosítható
 • Számla nyomtatásakor az új ÁFA szabályozás szerint az ÁFA értéke Ft-ban is kijelzésre kerül (ÁFA törvény 172§)
 • A helyesbítő- és stornószámla fogalma megszűnik, helyette "számlával egy tekintet alá eső okirat"-ról rendelkezik a jogszabály. Az új előírásoknak megfelelően nevesítjük ezután az érintett okiratokat.
  • Ezeket a feliratokat a felhasználó maga is módosítani tudja a programban (Általános beállítások... menüponton belül található Számlák csoporton belül), így ha az ajánlásunkat nem fogadja el, korrigálhatja a szövegeket. A menüpontok megnevezése megmarad, a könnyebb értelmezhetőség érdekében.
 • Fordított adózás (a fizetendő ÁFA-t a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője állapítja meg és fizeti be az adóhatóság felé): A számlán ilyen esetben nem szerepel ÁFA érték és a tételnél megjegyzésre kerül a fordított adózás ténye.
  • Új ÁFA típus került a törzsbe "Fordított adózás (FAD)" néven. Kiválasztása esetén, a tétel sorban megjelenik, miszerint a vevő az adófizetésre kötelezett.
 • Lehetőség van logó megjelenítésére a bizonylatok fejlécében (A logó fájlnak a C:\ACTUALLOGO.BMP néven minden munkaállomáson meg kell lennie)
 • Lehetőség van a bizonylat felviteli ablakban megjelenő cikk egységár típusának megadására. Eddig csak nettó (ÁFA nélkül) egységárat lehetett megadni, mostantól az egységár mező mellett található [N] parancsgombra kattintva beállítható, hogy nettó (N), vagy bruttó (B) egységárat szeretnénk megadni. A beállítások között megadhatjuk az alapértelmezett egységár típust (Rendszer adatok » Általános beállítások... » Bizonylatok beállításai » A bizonylat felvitelkor az alapértelmezett egységár típusa)
 • Számla kiállítási határidő: Teljesítést követő 15 napon belül (ellenkező esetben figyelmeztetés jelenik meg)
 • Bizonylat készítésekor az Esedékesség lehet kisebb, mint a teljesítés (csak figyelmeztetés történik ilyen esetekben)
 • Számlázási események listája bővült az export számlával (Export számla esetén az ÁFA nem jelenik meg, nyomtatási képe eltérő a deviza számláétól)
  • Szállítólevél események listája bővült: export szállítólevéllel
 • Információk menüpontban a "Gyakran használt billentyűk" leírásának megjelenítése
 • Automatikus számlázáskor a megjegyzés rovatban a vevő számla eseménynél megadott megjegyzés is megjelenik (Rendszer adatok menü » Események/bizonylatok beállításai » Események megjegyzése)
 • Indítási segédlet bővült: lehetőség van a demó számlakeret átvételére ill. a pénzügyi alapbeállítások elvégzésére

Pénzügy

 • Nyitott vevői/szállítói számlák kimutatások készíthetők korábbi időszakra is (Számla szűrés fülön a 'Időszaki lista' jelölőnégyzet)
 • A pénzügyi bizonylat (bank/pénztár) megnevezése 100 karakterre bővült

Kimutatás

 • Beszerzési lista: Vevői rendelés összesítőben a "Szállítói rendelések szerinti kimutatás" lehetséges cégenkénti lapdobással is.
 • Új kimutatás (Szállítói rendelések és visszaigazolások: Részletes típus » Partner szerinti rendezettség, visszaigazolás dátuma szerint növekvő sorrendben)
 • Eladások haszna kimutatás a tényleges beszerzési ár alapján

Hibajavítások

 • Számla nyomtatásakor a szövegesen megjelenő fizetendő összeg kisbetűvel jelenik meg
 • Cikk keresőben a "További szűrés" opció esetén bizonyos esetekben hiba történt
 • Kézi számla készítés esetén a dátum korlátok figyelmen kívül hagyása (pl. készpénzes fiz. mód esetén!)
 • Vevői, nem számla jellegű bizonylat stornózásánál nem lehetett a számlaszámot megadni
 • Cikkcsoport listadobozban az inaktív tételek is megjelentek
 • Ha a házi pénztárban nem a teljes összeg történt bevételezésre, akkor a pénzügyben téves összeggel pontozta össze a számlával
 • Belső felhasználás esetén nem az alapértelmezettként beállított egységár jelent meg a cikk kiválasztása után
 • Automatikus számla sablon módosítása esetén a szerződést nem vette figyelembe
 • Kimutatások » Vevői számlák » Vevői számlák listája » Összesített kimutatás » Bizonylatszám szerinti sorrend nem volt jó
 • Bejövő számla kerekítési különbözetének módosítása » Pénzügy » Számlamódosítás (amennyiben a bejövő számla végösszege nem egyezik a program által számított értékkel)